[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Condor-users] condor_q size = 0Hi,

I am getting started with condor on a linux/osx pool. While trying to limit
memory usage according to

https://condor-wiki.cs.wisc.edu/index.cgi/wiki?p=HowToLimitMemoryUsage

I noticed that condor_q always reports 0 for SIZE, and condor_q -long
reports 0 for ImageSize_RAW and ImageSize. Is this normal?

Thanks
Guillaume


-- 
Guillaume Landry, M.Sc.
Ph.D. Candidate, GROW
School of Oncology
Maastro Clinic
Dr Tanslaan 12
6229 ET, Maastricht
The Netherlands
Tel: +31-(0)88-4455508
E-mail: guillaume.landry@xxxxxxxxxx

==============================================================================================================
Disclaimer MAASTRO clinic:

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Het bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen.

This message shall not constitute any obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please inform us immediately and delete its contents.
==============================================================================================================